ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อยราตาปันยัง

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 512:00 น.14:00 น.ประชุมทำงานวิจัย5 คนนิฟิรเดาส์ มะเด็ง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง