ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมสำหรับอาจารย์ อาคารเรียนรวม 19

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 209:00 น.12:00 น.ประชุมระบบการให้บริการ​อาคารเรียน​รวม6 คนวิษณุ​ เพชร​ประวัติ​
วันที่ 2013:00 น.16:00 น.ประชุมระบบการให้บริการ​อาคารเรียน​รวม6 คนวิษณุ​ เพชร​ประวัติ​
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง