×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ นายมุสตากีม บินเจ๊ะอาลี ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
วัตถุประสงค์ในการใช้: นำเสนองานนำเสนอ
จำนวนผู้เข้าใช้: 20 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 19 กันยายน 2566 เวลา 12:30 - 14:30 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: นายมุสตากีม บินเจ๊ะอาลี
โทรศัพท์: 0805121134
อีเมล: Mustakimbinchealee@gmali.com
ที่อยู่: 20/2ถกำปงปายอ.เมืองจ.นราธิวาส
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: คณะศึกษาศาสตร์
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ