×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องศึกษาค้นคว้า

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ นิเอาฟาร์ วงศ์อารงค์ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องย่อย: 1
วัตถุประสงค์ในการใช้: ทำรายงาน
จำนวนผู้เข้าใช้: 2 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 17 กันยายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: นิเอาฟาร์ วงศ์อารงค์
โทรศัพท์: 0653587383
อีเมล: niaufazz@gmail.com
ที่อยู่: นิเอาฟาร์ วงศ์อารงค์ 123 หมู่7 หมู่บ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ