×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ อับดุลรอหมาน หะยีแวนิ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
วัตถุประสงค์ในการใช้: ใช้ในการถ่ายวิดีโอ
จำนวนผู้เข้าใช้: 10 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 01 ตุลาคม 2566 เวลา 14:00 - 16:00 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: อับดุลรอหมาน หะยีแวนิ
โทรศัพท์: 0622835247
อีเมล: 94.mangpro@gmail.com
ที่อยู่: 7ม.3 ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ