×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องศึกษาค้นคว้า

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ นูรียา สาอุ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องศึกษาค้นคว้า ห้องย่อย: 1
วัตถุประสงค์ในการใช้: อ่านหนังสือ
จำนวนผู้เข้าใช้: 1 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 10 กันยายน 2566 เวลา 15:00 - 18:00 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: นูรียา สาอุ
โทรศัพท์: 0612239122
อีเมล: moonnight26611@gmail.com
ที่อยู่: 172/12 ม.4 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 95110
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ