×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ สุทธิดา หัสสะโร ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุมการดีเบตมหาลัย
จำนวนผู้เข้าใช้: 10 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 01 กันยายน 2566 เวลา 15:00 - 17:00 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: สุทธิดา หัสสะโร
โทรศัพท์: 0809582661
อีเมล: 6420710085@email.psu.ac.th
ที่อยู่: หอพักสตรีอามานะห์ 2 111/15 ม.1 ถ.จรูญสำราญ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: พรรค ม.อ.ก้าวหน้า
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ