×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ นางสาวสุนิตา ฮวดอุปัต ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมกลุ่มย่อยปะเสยะวอ
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุมโครงการ
จำนวนผู้เข้าใช้: 5 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:00 - 15:00 น. (2 ชั่วโมง)
ผู้จอง: นางสาวสุนิตา ฮวดอุปัต
โทรศัพท์: 0988715245
อีเมล: sunitahuadupat@gmail.com
ที่อยู่: ม.8 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: มอปัตตานร
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ