×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องประชุมสำหรับอาจารย์ อาคารเรียนรวม 19

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ วิษณุ​ เพชร​ประวัติ​ ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องประชุมสำหรับอาจารย์ อาคารเรียนรวม 19
วัตถุประสงค์ในการใช้: ประชุมระบบการให้บริการ​อาคารเรียน​รวม
จำนวนผู้เข้าใช้: 6 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 20 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 - 12:00 น. (3 ชั่วโมง)
ผู้จอง: วิษณุ​ เพชร​ประวัติ​
โทรศัพท์: 0873886455
อีเมล: wissanu.p@psu.ac.th​
ที่อยู่: สำนักวิทยบร์การ​ ม.อ.ปัตตานี
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ