×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องคลินิกวิจัย

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ คมกริช รุมดอน ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องคลินิกวิจัย
วัตถุประสงค์ในการใช้: กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง "Generative AI ผู้ช่วยอัจฉริยะกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล"
จำนวนผู้เข้าใช้: 8 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 18 มิถุนายน 2567 เวลา 14:30 - 16:00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)
ผู้จอง: คมกริช รุมดอน
โทรศัพท์: 0827973134
อีเมล: komgritr99@gmail.com
ที่อยู่: ม.อ.ปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ