×

ชำระเงินค่าบริการห้อง
ห้องค้นคว้าวิจัยอาจารย์

รองรับการสแกนด้วยแอป Mobile Banking ทุกธนาคาร


ระบบจองห้อง - สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรวจสอบรายการจองห้อง

คุณ รินธรรม ธารมุกตา ได้ทำการจองห้องดังรายละเอียดต่อไปนี้
ห้อง: ห้องค้นคว้าวิจัยอาจารย์
วัตถุประสงค์ในการใช้: เขียนหนังสือ
จำนวนผู้เข้าใช้: 1 คน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุค: - เครื่อง
วัน-เวลาเข้าใช้้: 14 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 - 16:00 น. (4 ชั่วโมง)
ผู้จอง: รินธรรม ธารมุกตา
โทรศัพท์: 0891524132
อีเมล: a_rindh@hotmail.com
ที่อยู่: -
ค่าใช้จ่าย: 0 บาท
ค่าบำรุงเพิ่ม (กรณีใช้งานหลัง 16.30 น.): 0 บาท
หน่วยงาน/ผู้จ่ายเงิน: -
เอกสารแนบ: -
สถานะ: อนุมัติ