ตารางการใช้ห้อง
ห้องค้นคว้าวิจัยอาจารย์

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 311:00 น.13:00 น.ประชุม5 คนกาญจนา สว่างเพชร
วันที่ 313:30 น.13:30 น.ประชุม10 คนSufiyah Luebaeludong
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง