ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ปะเสยะวอ)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 218:30 น.20:30 น.ใช้ในการติวข้อสอบ10 คนโนรอามาลีนา สาแม
วันที่ 220:30 น.21:00 น.ใช้ในการติวสอบ15 คนซูไรยา เจะอาลี
วันที่ 28:30 น.9:00 น.ใช้ติวสอบ10 คนซูไรยา เจะอาลี
วันที่ 319:00 น.21:00 น.ประชุมกลุ่ม7 คนนางสาวรอมล๊ะ ดราแม
วันที่ 315:00 น.16:00 น.พบนักศึกษา6 คนฮานาน นอจิ
วันที่ 511:00 น.13:00 น.ติวกลุ่มย่อย10 คนกันตพิชญ์ เสนาธิบดี
วันที่ 513:00 น.15:00 น.ติวหนังสือ9 คนกัญญารัตน์ หมัดสา
วันที่ 515:00 น.17:00 น.เพื่อใช้ติวหนังสอบ10 คนนุรไอนี เหมมัน
วันที่ 613:30 น.15:30 น.ถ่ายทำวิดีโอการเรียนการสอน6 คนน.ส.วราวรรณ เหล่าทรงจิตร
วันที่ 615:30 น.17:30 น.เพื่อประชุมงาน6 คนฟิรดาวส์ สุวรรณจินดา
วันที่ 910:00 น.12:00 น.ติวหนังสือ6 คนอัฟรออ์ จะปะกิยา
วันที่ 913:30 น.15:30 น.ติวหนังสือ10 คนอารีดา มะนอ
วันที่ 915:30 น.17:30 น.ติวหนังสือ10 คนฟิรเดาส์ ตุยง
วันที่ 1018:00 น.20:00 น.ประชุมเอก12 คนนางสาวมนทิรา ศรีอยู่โยง
วันที่ 1014:00 น.16:00 น.ประชุมโครงการ12 คนนาย อัสนันท์ สาเก
วันที่ 1016:00 น.18:00 น.ประชุมโครงการ12 คนนางสาวปิยะธิดา ทองเอม
วันที่ 1119:00 น.21:00 น.ถ่ายวิดีโอการสอน6 คนลิดียา อับดุลรอมัน
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง