ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ปะเสยะวอ)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 119:00 น.21:00 น.ประชุมโครงการ10 คนรูมมาน แวเตะ
วันที่ 111:00 น.13:00 น.ซ้อมวิชาสัมมนา22 คนสุไวบะห์ ยูโซะ
วันที่ 113:00 น.15:00 น.สัมมนา22 คนสาวิญา เห็นสุเด็น
วันที่ 116:00 น.18:00 น.ประชุม15 คนฮัสนะห์ ยูโซะ
วันที่ 210:00 น.12:00 น.ซ้อมสัมมนา20 คนสาวิญา เห็นสุเด็น
วันที่ 212:00 น.14:00 น.ซ้อมสัมนา22 คนนางสาวต่วนมาดีฮะห์ ดือมงกาปะ
วันที่ 214:00 น.16:00 น.ซ้อมวิชาสัมมนาการเมืองการปกครอง22 คนรุสนา สาอุ
วันที่ 49:00 น.11:00 น.ซ้อมสัมมนาการเมืองการปกครอง22 คนรุสนีดา มูนา
วันที่ 413:00 น.15:00 น.การประชุม12 คนนางสาว สินากรณ์ แก้วนุ้ย
วันที่ 415:00 น.17:00 น.ประชุมงาน12 คนสโรชา มั่นคง
วันที่ 510:00 น.12:00 น.ประชุม7 คนฟัยซอล แบเลาะ
วันที่ 512:00 น.14:00 น.ประชุม7 คนฟาอิฟ เจะแว
วันที่ 514:00 น.15:00 น.ประชุม22 คนโซเฟีย มะสะแห
วันที่ 515:00 น.17:00 น.ประชุม22 คนโซเฟีย มะสะแห
วันที่ 619:00 น.21:00 น.ติวหนังสือ6 คนนางสาวนูร์หาฟีละฮ์ บูกุ
วันที่ 69:00 น.11:00 น.ประชุม15 คนน.ส ซูฟียะห์ ลือเเบลูโดง
วันที่ 613:30 น.15:30 น.ประชุมสัมมนา15 คนอัสมัน อีแต
วันที่ 717:00 น.19:00 น.ประชุมสรุปงานภาคสนามอาเซียน18 คนอาจารย์ปิง วิชัยดิษฐ
วันที่ 710:00 น.12:00 น.ประชุม8 คนโซเฟีย มะสะแห
วันที่ 712:00 น.13:00 น.ประชุม8 คนโซเฟีย มะสะแห
วันที่ 713:00 น.15:00 น.ใช้ประชุมโครงการ20 คนอนุทิน ใสเหลื่อม
วันที่ 715:00 น.17:00 น.ประชุมงานกิจกรรมชมรม20 คนลักษิกา สงวนนาม
วันที่ 817:00 น.18:30 น.ประชุม5 คนกาญจนา สว่างเพชร
วันที่ 812:00 น.14:00 น.สรุปสัมมนา10 คนนิสูไรยา โว๊ะ
วันที่ 814:00 น.16:00 น.สรุปโครงการสัมมนา10 คนมันญาน สุุลง
วันที่ 913:00 น.15:00 น.ทำวิจัย10 คนสุนัทชา ศิวรักษ์
วันที่ 119:00 น.11:00 น.ประชุม15 คนฟัยรูซ เต๊ะ
วันที่ 1113:00 น.15:00 น.การประชุม12 คนสินากรณ์ แก้วนุ้ย
วันที่ 1115:00 น.17:00 น.ประชุมงาน12 คนสโรชา มั่นคง
วันที่ 1217:00 น.18:30 น.ประชุม5 คนกาญจนา สว่างเพชร
วันที่ 1219:00 น.21:00 น.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการชมรมสื่อสารมวลชน22 คนนางสาวมาชารี หนองหัด
วันที่ 1211:00 น.12:30 น.ทำโปรเจกต์วิชา 417-2236 คนวาสนา เอียดสงคราม
วันที่ 1317:00 น.18:30 น.ประชุม5 คนกาญจนา สว่างเพชร
วันที่ 1319:00 น.21:00 น.ติวหนังสือ6 คนนางสาวนูร์หาฟีละฮ์ บูกุ
วันที่ 1517:00 น.18:30 น.ประชุม5 คนกาญจนา สว่างเพชร
วันที่ 1513:00 น.15:00 น.ประชุมวิชาเอก25 คนแวมูฮัมหมัดรุสลัน แวอารง
วันที่ 1515:00 น.17:00 น.ประชุมวิชาเอก25 คนอิรฟารุดิน อาแว
วันที่ 1611:30 น.13:30 น.ติวหนังสือ10 คนอัฟรออ์ จะปะกิยา
วันที่ 1813:00 น.15:00 น.ประชุมงาน12 คนสโรชา มั่นคง
วันที่ 1815:00 น.17:00 น.การประชุม12 คนสินากรณ์ แก้วนุ้ย
วันที่ 1917:00 น.19:00 น.ประชุม5 คนกาญจนา สว่างเพชร
วันที่ 2017:00 น.19:00 น.ประชุม5 คนกาญจนา สว่างเพชร
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 1713:30 น.15:30 น.ติวหนังสือ7 คนอัมรี เจะฮะ
วันที่ 1810:30 น.12:30 น.ติวหนังสือ7 คนนูรฮายาตี หะยีเต๊ะ
วันที่ 2117:00 น.19:00 น.ประชุม5 คนKarnjana Sawangpet