ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ราตาปันยัง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 114:00 น.16:00 น.ใช้ในการประชุมโครงงาน20 คนอานีตาร์ เจะเลาะ
วันที่ 213:30 น.15:30 น.ประชุมรายวิชาการเมืองการปกครอง 20 คนฮานาฟี สะยาคะ
วันที่ 719:00 น.21:00 น.การเรียนการสอน8 คนสุริยาณี มะราเซะ
วันที่ 710:00 น.12:00 น.การเรียนการสอน8 คนสุริยาณี มะราเซะ
วันที่ 813:00 น.15:00 น.ประวางแผลนการรับน้อง15 คนรุสลี มูซอ
วันที่ 815:00 น.16:00 น.วางแผนโครงการ15 คนนางสาวภัชฎา ทองจำนงค์
วันที่ 1014:00 น.16:00 น.ประชุมจัดโครงการ20 คนอัสมะ มะมิง
วันที่ 1419:00 น.21:00 น.ใช้ในการประชุม20 คนบุคอรี ยูโสะ
วันที่ 1410:00 น.12:00 น.ใช้ในทางศึกษา7 คนนูซีลา มะเซ็ง
วันที่ 1919:30 น.21:00 น.ติวเตรียมสอบ5 คนฟัตมะห์ หมะหนังเด็น
วันที่ 1915:30 น.17:30 น.ติวหนังสือสอบ5 คนนูรีซัน สนิ
วันที่ 2010:30 น.12:30 น.ติวสอบย่อยPOC5 คนนูรีซัน สนิ
วันที่ 2012:30 น.14:00 น.ติวสอบย่อยPOC5 คนฟัตมะห์ หมะหนังเด็น
วันที่ 2113:30 น.15:30 น.ประชุมรายวิชา10 คนนางสาวชนัชพร โต๊ะหมุด
วันที่ 2219:00 น.21:00 น.ติวสอบย่อยPOC5 คนฟัตมะห์ หมะหนังเด็น
วันที่ 2210:00 น.12:00 น.ประชุมรายวิชาการเมืองไทย 20 คนฮานาฟี สะยาคะ
วันที่ 2214:00 น.16:00 น.ทำงานกลุ่ม5 คนฟัตมะห์ หมะหนังเด็น
วันที่ 2216:00 น.18:00 น.ประชุมโครงการ20 คนนันทวัฒน์ ยานพะโยม
วันที่ 2316:00 น.18:00 น.ติวสอบย่อยPOC5 คนนูรีซัน สนิ
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง