ตารางการใช้ห้อง
ห้องประชุมกลุ่มย่อย (ราตาปันยัง)

รายการจองห้องที่อนุมัติแล้ว
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง
วันที่ 117:00 น.19:00 น.ประชุม6 คนสุรีรัตน์ จันทสโร
วันที่ 110:00 น.12:00 น.ถ่ายรายการ6 คนดารีเซาะห์ โตะเด็ง
วันที่ 113:00 น.15:00 น.ถ่ายรายการสื่อสารมวลชน7 คนสูฟียาณีย์ มาเละ
วันที่ 115:00 น.17:00 น.ประชุม6 คนสุรีรัตน์ จันทสโร
วันที่ 310:00 น.12:00 น.ประชุมร่วมกับหัวหน้าโปรแกรม20 คนดานิช แลเมาะ
วันที่ 49:00 น.11:00 น.ประชุมกลุ่ม8 คนโชษิตา ใจแน่น
วันที่ 411:00 น.13:00 น.ประชุมกลุ่ม8 คนสุภาพร พรหมวัณรัตน์
วันที่ 413:00 น.15:00 น.ทำงานกลุ่ม6 คนดานิช แลเมาะ
วันที่ 713:30 น.15:30 น.ประชุม10 คนอัฐพล ปิริยะ
วันที่ 818:00 น.20:00 น.ประชุม วาระการพัฒนา12 คนฮานาฟี สะยาคะ
วันที่ 812:00 น.14:00 น.ประชุมวาระการทำโครงการ10 คนนางสาวสุมารียา สาและ
วันที่ 814:00 น.16:00 น.ประชุม10 คนนางสาวฮัปเสาะห์ แดเบาะ
วันที่ 816:00 น.18:00 น.ประชุมวาระการบริหารการพัฒนา10 คนสุริสา บูเกะโตง
วันที่ 917:30 น.19:30 น.ประชุม วาระการพัฒนา 12 คนฮานาฟี สะยาคะ
วันที่ 913:30 น.15:30 น.ประชุม10 คนนางสาวสุมารียา สาและ
วันที่ 915:30 น.17:30 น.ประชุม10 คนนางสาวอนิส สาแม็ง
วันที่ 1117:00 น.19:00 น.ประชุมพรรคม.อ.เพื่อสังคม10 คนคมชาญ หมั่นการ
วันที่ 1113:00 น.15:00 น.ทำงานกลุ่ม อ่านหนังสือ10 คนนาย ญานพัฒน์ สูตรประจัน
วันที่ 1115:00 น.17:00 น.ประชุมงานและทำงานกลุ่ม10 คนนาย​ ณัฐพล พิทักษ์​รัตน์
วันที่ 159:30 น.11:30 น.ประชุม20 คนซูกิฟลี เจะนะ
วันที่ 1513:30 น.15:30 น.ประชุม20 คนโซเฟีย มะสะแห
วันที่ 1515:30 น.17:30 น.ประชุม20 คนโซเฟีย มะสะแห
วันที่ 2019:00 น.21:00 น.ติวหนังสือเพื่อสอบย่อย9 คนนางสาวกิติยาพร เบ็ญเจ๊ะมะ
วันที่ 2116:00 น.18:00 น.ประชุมชมรม 10 คนนิรูสนา ยีดะ
วันที่ 2216:00 น.18:00 น.ใช้ประชุม20 คนสุปราวีณ์ ศรียกเอ้ง
รายการจองห้องที่รอการอนุมัติ
วัน เริ่ม สิ้นสุด เรื่อง จำนวน ผู้จอง